Не съм привърженик на laissez-faire, но непоследователната прибързана икономическа политика е много по-опасна. За да бъде монетарната регулация успешна тя следва да е последователна и насочена към постигането на стратегически цели. Провежданата в момента политика отстрана на Федералния резерв на САЩ (ФЕД) е много хаотична и вместо да балансира поведението на икономическите агенти и да помогне за преодоляване на рецесионният шок, тя предизвиква паника. След като ФЕД свали лихвите доста рязко (което бе прибързан ход), за да избегне навлизането на икономиката в рецесия, сега по-малко от месец по-късно вече се говори за увеличаване на лихвените нива без да е известно, какъв е реалния резултат от експанзионистичната политика провеждана досега.

От друга страна във ФЕД работят най-големите светила на икономическата наука (от които всички сме се учили) и липсата на ясна и последователна политика са белег за липса теоретична яснота. Това на фона на последователната монетарна политика от страна на Европейската централна банка, която не води до очакваните резултати[1], бурният растеж на китайската икономика (въпреки опитите за налагане на рестриктивна политика отстрана на управляващите), неминуемо води до възникването на въпроси за промяна в икономическата парадигма. Преосмислянето на теоретичните основи на икономическата наука няма да доведе до автоматичното решаване на проблемите на световната икономика, но ще помогне за създаване на ясна визия за реалната ситуация в икономиката и ще помогне за по-ефективна макроикономическа политика.

--
[1] Хауърд Арчър, главен икономист на Global Insight за Европа, твърди, че през първата половина на 2008 очаква продължаващо забавяне на икономиката на Еврозоната. Като основен индикатор за това е появата на търговски дефицит.