Иван Васков Петков е асистент по икономика и икономически анализатор, специализиран в изготвянето на макроикономически и фундаментални анализи.

За контакти:

E-mail: За контакти: