Негативният тренд на БФБ заличи 30% от най-конкурентните компании за последните няколко месеца. Дали това е така?!? Наистина ли резултатите на публичните компании се влошиха с 30% през последните три месеца?!?

Инфлацията се покачва, но тя има позитивен ефект върху цените на акциите (Стига да не е прекалено висока, а в България не е.) От 01.01.2008 г. Данъкът върху дивидента бе свален от 7 на 5 на сто. Намалено бе и облагането за Физическите лица (10% плосък данък). Бордът е стабилен, но в действителност риск има, поради нарастващия дефицит по текущата сметка (но само ако чуждите инвестиции не го покриват, което до сега не се е случвало). Забавяне на икономическия растеж е възможно, тъй като международната криза ще има някакъв отзвук и у нас.

Нека не забравяме, че финансовите пазари са предивидили шест от последните четири кризи. Като цяло перспективите пред родната икономика остават позитивни, но битката между алчността и паниката много често изкривява пазарната логика.