Намалението на лихвите в САЩ има за цел да увеличи активността на бизнеса и потреблението на домакинствата. Това е много вероятно да се постигне въпреки, че може да се тласне икономиката на САЩ към стагфлация. Но да не бъдем черногледи, нека да допуснем, че мярката се окаже ефективна. Какво следва от това?

· Кредитирането става сравнително евтино, покачва се кредитната задлъжнялост;
· Увеличава се икономическата активност;
· Борсите се радват на растеж;
· Увеличава се количеството пари в обращение (инфлация);

Но дали страните които продават своите стоки (газ, нефт, метали, зърно и други) ще са съгласни да продават за поевтиняващия долар?

Тази икономическа политика може да спаси САЩ от рецесията, но ще повиши инфлацията в световен мащаб и ще компрометира долара. А американците са за защитници на световната пазарна икономика, само ако паричната единица е американски долар.