Историческа диаграма за тавана на дълга в САЩ. Червеният цвят показва управлението на републиканците, а синият на демократите. Интересно е и външното влияние при формирането на тавана на дълга, справка Китай вдигна тавана на дълга на САЩ.